Twórca efektywnych rozwiązań biznesowych

4 Views Comment Off

Roman Ziemian to twórca platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców prosperujących w dyscyplinie sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian kierowca od kilku lat angażuje się w działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną na całym świecie. Dla przykładu, zakup drogocennych skrzypiec Stradivariusa motywował zamiłowaniem do muzyki. Zależało mu również na tym, by rodzimi muzycy mieli szansę do rozwoju, w trakcie korzystania z takich cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że aktualnie już nie będzie mowy o tym, żeby rodzimi artyści byli marginalizowani na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem dowiódł, że z chęcią wspiera przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Kosztowne skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że przedsiębiorca zabiega o polską kulturę.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa