Leasing

1 View Comment Off

Rodzaje leasingu – co wybrać dla własnej firmy?
Leasing to specyficzna odmiana ajencji lub też wynajmu nieruchomości czy też środków trwałych. W tej chwili na rynku jesteśmy w stanie wyróżnić wiele rodzajów leasingu. Leasing jesteśmy w stanie podzielić ze względu na formę to znaczy, w jakiej postaci on następuje, mamy tu do czynienia z leasingiem operacyjnym oraz finansowym. Następne kryterium podziału leasingu to czas trwania umowy, jaka jest zawierana pomiędzy figurami w umowie leasingowej, jest to leasing krótko bądź też długoterminowy – sprawdź Leasing. Przedmiot umowy leasingowej jest kolejnym kryterium, według, jakiego jesteśmy w stanie podzielić leasing na leasing ruchomości lub nieruchomości. Mamy prawo również wyróżni leasing pełny oraz czysty, tutaj kryterium podziału są obowiązki podmiotów umowy leasingowej. Identycznie znaczącym założeniem przy podziale Lessingów jest liczba osób, które biorą udział przy podpisywaniu umowy leasingowej. Wszystkie wyżej wymienione kryteria podziału leasingu są istotne przy zawieraniu umowy leasingowej, albowiem mają one znaczący oddziaływanie na leasing danego środka trwałego bądź wskazanej nieruchomości.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa